Het Spirituele Medium in Den Haag

Medium Den Haag

Het is een kunst om met de doden te communiceren via een medium of een 'communicatiemedium'. Het is de poging om te begrijpen wat er aan de andere kant van het graf gebeurt. Hoewel het een eeuwenoud fenomeen is, is het nog steeds gehuld in mysterie en misvattingen. Veel mensen geloven bijvoorbeeld nog steeds dat de doden kunnen worden gecontacteerd door middel van seancepraktijken. Of dat mediums in staat zijn om boodschappen van achter het graf te 'horen'. Het medium brengt deze boodschappen dus over aan de deelnemers van de seance door voorwerpen te bewegen, op tafels te kloppen of op andere manieren.

Een medium spiritueel Medium in Den Haags is iemand die beweert het vermogen te hebben om met de geesten van de doden te communiceren. Aan de andere kant staan de mensen die beweren dat zij niet weten hoe het verschijnsel werkt. Een medium wordt vaak een "communicatiemedium" genoemd, omdat het de bedoeling is dat het geestenverkeer via het medium verloopt.

Soorten Spiritualisme

Er zijn verschillende soorten spiritualisme. Een ervan is het hoge mediumschap dat met veel respect wordt beoefend en vooral in de westerse wereld is gevestigd. Dan is er het mediumschap, dat door straatmediums wordt beoefend. Mediumschap is een lage vorm van spiritualisme die vaak in verband wordt gebracht met fraude en oplichting. Er is ook Psychische Fenomenen, een vorm van spiritualisme die verband houdt met de studie van de menselijke geest en psychische verschijnselen, zoals telepathie, voorkennis, helderziendheid, en psychokinese.

Geschiedenis van het Spiritualisme

Spiritualisme is een wereldwijd verschijnsel dat al honderden jaren bestaat. Het is niet beperkt tot één plaats, maar het komt ook niet overal voor. Het is aan u of u dit allemaal wilt weten of niet. Als u er nieuwsgierig naar bent, lees dan verder en leer alles over de fascinerende wereld van het Spiritualisme en zijn vele verschillende vormen.

De geschiedenis van het spiritualisme gaat terug tot het begin van de 19e eeuw met de experimenten van mediums als Daniel Dunglas Home in Engeland. In het midden van de 19e eeuw kwamen de zusters Fox, die beroemde mediums waren in de Verenigde Staten, in het middelpunt van de belangstelling te staan. Later in dezelfde eeuw werd het Bewegend Medium Fenomeen ontdekt en in gang gezet.

Conclusie

Dit soort mediums zijn in een neergang sinds het begin van de jaren 2000. Dit komt omdat er nieuwe mediums opkomen in de vorm van sociale media mediums. Deze mediums zijn in staat om te communiceren met de overledene door het gebruik van sociale media platforms.

Spiritualisme is een wereldwijd fenomeen dat al honderden jaren bestaat. Het beperkt zich niet tot één plaats, maar het komt ook niet overal voor. Het is aan jou of je dit allemaal wilt weten of niet. Als je er nieuwsgierig naar bent, lees dan verder en leer alles over de fascinerende wereld van het Spiritualisme en zijn vele verschillende vormen.